ARS NOVA RY

ARS NOVA RY

Kuvataideyhdistys Ars Nova ry on perustettu 6.11.1967 ja sen kotipaikka on Savonlinna. Vuosien mittaan yhdistys on ollut mukana monissa merkittävissä kulttuurihankkeissa. Ars Nova ry kuuluu Skjl:n - Suomen Kuvataidejärjestöjen liittoon. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea kuvataiteen harjoittajia, järjestää taidenäyttelyitä sekä kehittää ja syventää taideharrastusta ja taiteen ymmärtämistä paikkakunnalla. Ars Novan toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo vuosikokouksen valitsema hallitus.

Näyttelytoiminta on yhdistyksen ydin. Vuosittain järjestetään jurytetty vuosinäyttely, joka on avoin kaikille alueen kuvataiteentekijöille. Lisäksi pyritään järjestämään teemallinen näyttely jäsenille. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys on pyrkinyt järjestämään myös kursseja, koulutusta ja opintomatkoja jäsenistölleen. Ars Novan jäsenistö koostuu ammattitaiteilijoista ja kuvataiteen aktiiviharrastajista. Tällä hetkellä jäsenenä on 76 taiteilijaa.

Ars Nova pyrkii vaikuttamaan jatkossakin alueellisesti kuvataiteen arvostukseen, parempien näyttelytilojen järjestämiseen sekä tukemaan yhdistyksen taiteilijoita. Lehdistä olemme saaneet lukea viimeaikoina suunnitelmista hakea Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Virittäkäämme aktiivista keskustelua kuvataiteen puolesta – se on meidän yhteinen tehtävämme!


Galleria Ars Nova

Vuosina 2014-17 Ars Nova ry ylläpiti galleriatoimintaa Linnankatu 9.:ssä. Paikka sijaitsee vanhassa kaupungin osassa, lähellä Olavinlinnaa. Yhdistys vuokrasi Savonlinnan kaupungilta 1800-luvun lopulla rakennetun ja galleriatilaksi saneeratun puutalon. Kolmen viikon pituisissa näyttelyissä esitettiin kuvataidetta ja muotoilua Savonlinnasta, Etelä-Savosta sekä muualta Suomesta. Näyttelyitä oli vuosittain 13 kpl. Galleria oli merkittävä kuvataiteen ja muotoilun foorumi alueella.

Ars Nova ry on toiminnallaan rakentamassa osaltaan Savonlinnan kaupungin imagoa kulttuurikaupunkina.

Kiitokset;

Vuosien mittaan yhdistyksen toimintaa ovat tukeneet Savonlinnan kaupunki, Suomen Kulttuurirahston Etelä-Savonrahasto ja Taiteen edistämiskeskus.

Galleria Ars Novan pihapiiriä Linnankatu 9:ssä kesällä 2016.