ARS NOVA RY

ARS NOVA RY

Kuvataideyhdistys Ars Nova perustettiin 6.11.1967. Yhdistyksen kotipaikka on Savonlinna. Vuosien mittaan Ars Nova on ollut mukana monissa merkittävissä kulttuurihankkeissa. Ars Nova kuuluu Skjl:n - Suomen Kuvataidejärjestöjen liittoon. Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo vuosikokouksen valitsema hallitus. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea kuvataiteen harjoittajia, järjestää taidenäyttelyitä sekä kehittää ja syventää taideharrastusta ja taiteen ymmärtämistä paikkakunnalla.

Näyttelytoiminta on yhdistyksen ydin. Vuosittain järjestetään jurytetty vuosinäyttely, joka on avoin kaikille taiteentekijöille. Lisäksi pyritään järjestämään teemallinen näyttely jäsenille. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys on pyrkinyt järjestämään myös kursseja, koulutusta ja opintomatkoja jäsenistölleen. Ars Novan jäsenistö koostuu ammattitaiteilijoista ja kuvataiteen aktiiviharrastajista. Tällä hetkellä jäsenenä on 76 taiteilijaa.

Ars Nova pyrkii vaikuttamaan jatkossakin alueellisesti kuvataiteen arvostukseen, parempien näyttelytilojen järjestämiseen sekä tukemaan yhdistyksen taiteilijoita. Lehdistä olemme saaneet lukea viimeaikoina suunnitelmista hakea Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Virittäkäämme
aktiivista keskustelua kuvataiteen puolesta – se on meidän yhteinen tehtävämme!


GALLERIA ARS NOVA

2014 Ars Nova ry käynnisti galleriatoiminnan 1800-luvun lopulla rakennetussa ja galleriatilaksi saneeratussa puutalossa Savonlinnassa Linnankatu 9.:ssä, joka sijaitsee vanhassa kaupunginosassa lähellä Olavinlinnaa. Yhdistys vuokrasi talon Savonlinnan kaupungilta. Noin kolmen viikon pituisissa näyttelyissä esitettiin kuvataidetta ja muotoilua Savonlinnasta, Etelä-Savosta sekä muualta Suomesta. Näyttelyitä oli vuosittain 13 kpl. Galleriatoiminta loppui 2017.

Galleria Ars Nova lunasti paikkansa alueen ainoana vaihtuvien näyttelyiden galleriana, joka keskittyi kuvataiteeseen. Galleria oli merkittävä kuvataiteen ja muotoilun foorumi alueella. Ars Nova ry on rakentamassa osaltaan Savonlinnan kaupungin imagoa kulttuurikaupunkina. Savonlinnassa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa vaihtuvien näyttelyiden Galleria ja Taidemuseo.

Kiitokset;

Vuosien mittaan yhdistyksen toimintaa ovat tukeneet Savonlinnan kaupunki, Suomen Kulttuurirahston Etelä-Savonrahasto ja Taiteen edistämiskeskus.