ARS NOVA RYARS NOVA RY

Kuvataideyhdistys Ars Nova perustettiin 6.11.1967. Yhdistyksen kotipaikka on Savonlinna. Vuosien varrella Ars Nova on ollut mukana monissa merkittävissä kulttuurihankkeissa. Yhdistyksenä Ars Nova kuuluu Skjl:n - Suomen Kuvataidejärjestöjen liittoon. Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo vuosikokouksen valitsema hallitus. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea kuvataiteen harjoittajia, järjestää taidenäyttelyitä sekä kehittää ja syventää taideharrastusta ja taiteen ymmärtämistä paikkakunnalla.

Näyttelytoiminta on yhdistyksen ydin. Vuosittain järjestetään jurytetty vuosinäyttely, joka on avoin kaikille taiteentekijöille. Lisäksi pyritään järjestämään teemallinen näyttely jäsenille. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys on pyrkinyt järjestämään myös kursseja, koulutusta ja opintomatkoja jäsenistölleen. Ars Novan jäsenistö koostuu ammattitaiteilijoista ja kuvataiteen aktiiviharrastajista. Tällä hetkellä jäsenenä on 76 taiteilijaa.

Jäseneksi pääsyn ehtona on loppututkintoon johtanut ammatillinen koulutus kuvataiteen, muotoilun tai muun visuaalisen alan koulutuksesta. Myös harrastajat ja itseoppineet voivat hakea jäsenyyttä: ehtona on yhden Ars Novan vuosinäyttelyn läpäiseminen tai muu kriteerinäyttely esim. aluetaidenäyttely. Lisäksi vaaditaan pitkäjänteinen toiminta kuvataiteen alueella. Ars Novan hallitus päättää jäsenvalinnoista vapaamuotoisen hakemuksen perusteella, joka sisältää taiteilija-C.V.:n, 3-5kpl näytekuvia.GALLERIA ARS NOVA

Kuvataideyhdistys Ars Nova ylläpiti Galleria Ars Novan toimintaa. Vuoden 2014 alussa yhdistys käynnisti galleriatoiminnan 1800-luvun lopulla rakennetussa ja galleriatilaksi saneeratussa puutalossa Savonlinnassa Linnankatu 9.:ssä, joka sijaitsee vanhassa kaupunginosassa lähellä Olavinlinnaa. Yhdistys on vuokrannut tilat Savonlinnan kaupungilta. Noin kolmen viikon pituisissa näyttelyissä esitellään kuvataidetta ja muotoilua Savonlinnasta, Etelä-Savosta sekä muualta Suomesta. Näyttelyitä on vuosittain 13 kpl. Ars Nova lopetti galleriatoiminnan vuoden 2017 loppuun mennessä

Galleria Ars Nova on lunastanut paikkansa alueen ainoana vaihtuvien näyttelyiden galleriana, joka keskittyy kuvataiteeseen. Galleria on merkittävä kuvataiteen ja muotoilun foorumi alueella. Galleria Ars Nova on rakentamassa osaltaan Savonlinnan kaupungin imagoa kulttuurikaupunkina. Savonlinnassa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa vaihtuvien näyttelyiden galleria myös koulutuksen ja matkailun näkökulmista. Galleria Ars Nova tukee ja kannustaa alueen taitelijoita näyttelyiden järjestämisessä ja esille tuomisessa.

Vuonna 2016 galleriassa oli 5:n arsnovalaisen taidenäyttely ja yhdistyksen vuosinäyttely, sekä muut ajat valtakunnan laajuisesti muualta tulleiden taiteilijoiden näyttelyitä. On merkittävää, että galleriamme esittelee kuvataidetta myös koko valtakunnan tasolla.Kiitokset;

Ars Nova ry kiittää Savonlinnan kaupunkia galleriatoiminan tukemisesta.

Kiitämme Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon Rahastoa, joka on mahdollistanut
galleriatoiminnan käynnistämisen ja ylläpitämisen, tämä tuki on ollut
erittäin merkittävää.

Kiitämme myös Taiteen edistämiskeskusta näyttelytoiminnan tukemisesta.

Kiitämme kaikkia niitä taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä, jotka ovat järjestäneet näyttelyn galleriassamme.